Datat e rëndësishme

22 Shkurt 2018

Dorëzimi i abstrakteve për kontroll

8 Mars 2018

Njoftimi i pranimit të abstraktit

22 Mars 2018

Data e fundit e regjistrimit

29 Mars 2018

Dorëzimi i Artikullit të Plotë nga autorët

5 Prill 2018

Dita e Konferencës në Bedёr

Rreth ISCON

 Rreth ISCON
Sot, bota islame dhe myslimanët, kudo që jetojnë, përballen me shumë sfida nga më të ndryshmet dhe në shumë aspekte. Disa nga këto sfida vijnë si pasojë e problemeve lokale të vendit ku jetojnë, qofshin këta autoktonë, apo emigrantë. Një problem tjetër vjen nga globalizimi, që po pëson bota në shekullin XXI. Disa vende myslimane janë të tronditura dhe po vuajnë akoma konfliktet e luftës, ekstremizmi, terrorit, ndarjet etnike dhe ato fetare, për shkak të regjimeve diktatoriale dhe shkaqeve të tjera të jashtme. Si pasojë, myslimanët po përjetojnë vështirësi të skajshme në zhvillimin e ekonomisë dhe të shoqërisë, në të gjitha sferat e jetës. Kjo konferencë fokusohet të trajtojë këto probleme shoqërore dhe t’u jap zgjidhje me qasje reale dhe me një vizion të qartë islam dhe social në dobi të integrimit të myslimanëve në shoqëritë ku jetojnë për të dhënë një mesazh pozitiv, duke u bërë faktor stabiliteti, paqeje dhe shprese në çdo vend, ku ata jetojnë.