Temat e Konferencës

 • Edukimi dhe Arsimi Fetar,
 • Kontributi i Medreseve në arsim në rajonin e Ballkanit,
 • Shkencat Islame në shek.. XXI,
 • Kultura Islame në Europë,
 • Nevoja për dialog ndërfetar për paqen globale,
 • Integrimi i myslimanëve në shoqërinë europiane,
 • Roli i myslimanëve në shoqërinë europiane,
 • Kontributi i dijetarëve myslimanë kundër ekstremizmit në shek. XX.
 • Roli i medias në përcjelljen e mesazhit Islam,
 • Media dhe feja,
 • Ruajtja e identitetit fetar në një shoqëri moderne,
 • Islamofobia (si politikë e shkatërrimit të identitetit islam),
 • Gjendja e Ummetit dhe nevoja për solidaritet dhe bashkëpunim,
 • Perspektiva krahasuese e vlerave dhe mësimeve fetare,
 • Ripërtëritja në Studimet Islame,
 • Islami dhe Diskursi Shkencor,
 • Ekonomia Islame dhe kriza ekonomike globale,
 • Spiritualiteti,
 • Roli i psikologjisë Islame në zgjidhjen e problemeve,
 • Islami dhe Shkencat Sociale,
 • Etika Islame e Punës,
 • Gruaja në Islam, punësimi dhe strategjitë përballuese.